CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mateřská škola je dvoutřídní školou s kapacitou 56 dětí. Nachází se ve středu obce nedaleko návsi hned vedle ZŠ. Budova je dvoupodlažní, v přízemí je oddělení mladších dětí a v 1. patře jsou děti starší. Stravování dětí probíhá v jídelně, v objektu školní stravovny, která je součástí mateřské školy.

Mateřská škola vykonává hospodářskou činnost. Výhodou mateřské školy je velká oplocená zahrada  se skluzavkami, houpačkami a pískovištěm, v letních měsících je výhodou zeleň, která část zahrady zastiňuje a tím vytváří vhodné prostředí pro pobyt venku.

Rozdělení: I. oddělení Broučci

p.učitelky: Soňa Konečná, Lenka Horváthová

                 II. oddělení Sluníčka

p.učitelky: Jana Nýdecká, Hana Pospíšilová

školní asistentka: Anna Obručová

provozní zaměstnanci: Přibyla Radek, Hýblová Eva, Stonová Jitřenka

Kapacita MŠ: 56 dětí

Kapacita ŠJ: 120 strávníků