Kritéria přijetí 2023

Mateřská škola Bohutín, okres Šumperk, příspěvková organizace,

Bohutín 145, 789 62 Olšany IČO.:71008489

Tel. 583 247 180 +420728343022

email: reditelka@msbohutin.cz

Kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2024-2025

1. Dle ustanovení § 34 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. bude vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky

2. Dále budou přednostně přijímány děti, které nejpozději před 1. 9. 2023 dosáhnou čtyř let věku.

3. Děti tříleté

4. Děti mladší tří let, které se narodily nejpozději 31. 3. 2021

5. Pro bod 2,3,4 platí řádné očkování.

V Bohutíně 1. 9.2023 Jana Nýdecká

ředitelka školy