Kritéria přijetí 2023

email: reditelka@msbohutin.cz Kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2024-2025 1. Dle ustanovení § 34 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. bude vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky 2. Dále budou přednostně přijímány děti, které nejpozději před 1. …